NORMAN DAY

Of Counsel
norman.day@lexstone.je
D: +44 7561 897 856
T:  +44 1534 480 700

Norman specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, transakcjach na rynku kapitałowym oraz finansowym oraz zagadnieniach związanych z działaniem trustów. Norman świadczy usługi na rzecz banków z rankingu Banking 500, holdingów finansowych oraz firm inwestycyjnych. Przez wiele lat doradzał również przy wprowadzaniu na giełdę papierów dłużnych.

Norman zdobył tytuł English Solicitor w 2007 r. Zanim rozpoczął studiować prawo angielskie w Nottingham Law School, Norman był studentem wydziału prawa szkockiego Uniwersytetu w Edynburgu. Aplikacje odbył w Oxfordzie.

Norman spędza część swojego czasu w Finlandii, gdzie pełni również funkcję konsultanta ds. zarządzania doradzającego fińskim firmom rozpoczynającym działalność w SaaS i SMEs po udanym wejściu na rynek w Wielkiej Brytanii. Doradza również w zakresie umów serwisowych SaaS z dużymi brytyjskimi klientami instytucjonalnymi.

Klienci chwalą Normana jako „… doświadczonego prawnika z Jersey, który jest w stanie dostrzec szerszą perspektywę…”.