JON EATON

Mediator
kancelaria@lexstone.pl
T: +48 607 057 115

Jon pochodzi z Wielkiej Brytanii. Od wielu lat mieszka w Polsce, gdzie na co dzień zajmuje się szerokim spectrum aspektów prawa, od nauczania i prowadzenia szkoleń z zakresu języka angielskiego dla prawników, poprzez przygotowywanie umów, aż po prowadzenie postępowań polubownych (ADR). 

Jako optymista, Jon wierzy, że mediacje stanowią naturalny sposób rozstrzygania sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji i negocjacji biznesowych, w tym w kwestiach związanych z zatrudnieniem i rekrutacją. Wśród klientów Jona znajdują się zarówno start-upy, uznani eksperci, jak i osoby fizyczne pracujące w dużych korporacjach.

Jon zapewnia kompleksowe podejście do mediacji. Korzysta z bogatego doświadczenia zdobytego w biznesie i zarządzaniu, szczególnie w dziedzinie PR, marketingu i w wielu obszarach przemysłu muzycznego i rozrywkowego.

Jon posiada tytuł LLM, zdobył też dyplom z alternatywnego rozwiązywania sporów i negocjacji, a także odbył wiele szkoleń w zakresie zarządzania kontraktami i stosunków umownych, mediacji i negocjacji.