AGNIESZKA BIELAŃSKA-STONE

Wspólnik/Group Partner
agnieszka.bielanska-stone@lexstone.pl
T: +48 607 057 115

Agnieszka jest radcą prawnym z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcjach typu private equity. Agnieszka pracowała w Hatstone Lawyers wraz z Lucy i Marcusem, a w grudniu 2015 r. dołączyła do nich w Lextsone Lawyers. Specjalizuje się w prawie spółek, bankowości i finansach, przejęciach i fuzjach oraz zakładaniu funduszy inwestycyjnych. Ma również duże doświadczenie w doradztwie z zakersu prawa własności intelektualnej. Wpisana jest na listę profesjonalnych pełnomocników Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO pod numerem 103555. Agnieszka regularnie doradza międzynarodowym korporacjom i przedsiębiorcom w zakresie strukturyzacji transakcji i pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych.

W 2017 r. uzyskała tytul English Solicitor uprawniający ja do świadczenia pomocy prawnej na terenie Anglii i Walii.

Agnieszka ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 1999 r., Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego (2004), Unii Europejskiej i prawa handlowego (2004), prawa własności intelektualnej (2005) i prawa inwestycyjnego (2008). Otrzymała również certyfikat English and European Union Law wydany przez University of Cambridge.

Agnieszka przeprowadziła sie do Jersey w 2012 r. Przed wyjazdem pracowała w wiodącej polskiej kancelarii prawnej, gdzie zajmowała się głównie prawem spółek, prawem własności intelektualnej oraz prawem energetycznym, a następnie w renomowanej amerykańskiej kancelarii prawnej w Londynie. Wcześniej pracowała w jednym z największych europejskich wydawnictw, gdzie głównie doradzała w zakresie prawa autorskiego. Regularnie organizowała również dla klientów korporacyjnych seminaria i prezentacje na temat praw autorskich i znaków towarowych.